Wspólnota Królowej Pokoju

przy PARAFII pw. MACIERZYŃSTWA NMP w ZBĄSZYNKU

Orędzie, 25. grudnia 2015 „Drogie dzieci! Również dziś niosę wam swego Syna Jezusa i obejmując [Go] daję wam Jego pokój i pragnienie Nieba. Modlę się z wami o pokój i wzywam was, abyście byli pokojem. Wszystkich was błogosławię moim matczynym błogosławiństwem pokoju. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Nasza Wspólnota

Orędzia Matki Bożej Medziugorju Apostolat Margaretka Czytania na każdy dzień Linki Kontakt

Strona Parafii |Główna | Świadectwa | Pielgrzymki | Program modlitewny | Maryja | Widzący | Wiadomości | Figury Matki BożejHistoria |


Widzący

    24 czerwca 1981 roku według zeznań sześciu nastolatków ukazała się im Najświętsza Maryja Panna. Ujrzeli Ją na zboczu wzgórza Podbrdo w przysiółku Bijakovici. Matka Boża objawiła się jako Królowa Pokoju i Pojednania. Przyszła wezwać ludzkość do powrotu do Boga.

"Ci którzy powrócą do Boga, znajdą pokój i życie, dlatego wzywam całą ludzkość: nawróćcie się!"

    Podaje główne Narzędzia dla osiągnięcia nawrócenia: Modlitwa, Post, Pismo Święte, Spowiedź i Eucharystia.  

Na zdjęciu poniżej od lewej: Vicka Ivanković, Jakov Ćolo, Ivanka Ivanković, Mirjana Dragicevic, Marija Pavlović, Ivan Dragicević. Galeria zdjęć widzących


 

Mirjana Dragicevic -Soldo.  (ur. 1965) miała codzienne objawienia od 24 czerwca 1981 do 25 grudnia 1982. Matka Boża po powierzeniu jej ostatniej, dziesiątej tajemnicy zapowiedziała, że będzie się jej odtąd ukazywać przez całe życie jeden raz w roku, w dniu jej  urodzin (18 marca) oraz w okresach trudnych, związanych z niesieniem Jej orędzia. Od 2 sierpnia 1987 każdego 2 dnia miesiąca Mirjana słyszy głos Matki Bożej, czasem Ją widzi. Modli się wraz z Nią za niewierzących. Mirjana mieszka w parafii w Medziugorju, wyszła za mąż, ma dwoje dzieci. Matka Boża powierzyła jej szczególną intencję modlitwy za niewierzących, za tych, którzy nie poznali jeszcze Bożej Miłości. 

Galeria zdjęć widzącej


Ivanka Ivanković - Elez. (ur. 1966), miała objawienia codziennie od 24 czerwca 1981 do 7 maja 1985, kiedy Matka Boża powierzyła jej ostatnią, dziesiątą tajemnicę. Obiecała, że będzie się jej objawiać przez całe życie jeden raz w roku, 25 czerwca – w rocznicę pierwszego objawienia. Tak istotnie jest. Ivanka mieszka w parafii Medziugorje, wyszła za mąż, ma troje dzieci. Matka Boża powierzyła jej specjalną intencję modlitwy za rodziny

Galeria zdjęć widzącej


Ivan Dragićević. (ur. 1965) widzi Matkę Bożą codziennie od 24 czerwca 1981 aż do dzisiejszego dnia. Również jemu powierzyła Ona 9 tajemnic. Ivan mieszka przez część roku w USA (wraz z żoną i trójką dzieci) oraz przez część - w parafii w Medziugorju. Matka Boża powierzyła mu szczególną intencję modlitewną za młodzież i za kapłanów.

Galeria zdjęć widzącego


Jakov Ćolo. (ur. 1971) doświadczał codziennych objawień od 25 czerwca 1981. Matka Boża powierzyła mu 10 tajemnic. Objawienia zakończyły się dla niego 12 września 1998. Odtąd Jakov ma jeden raz w roku objawienie Matki Bożej: w dniu Bożego Narodzenia. Żyje w parafii w Medziugorju, ożenił się, ma troje dzieci. Podobnie jak Vicka ma modlić się zwłaszcza za ludzi chorych. 

Galeria zdjęć widzącego


Marija Pavlović-Lunetti. (ur. 1965) po raz pierwszy ujrzała Matkę Bożą 25 czerwca 1981 i do dziś ma codzienne objawienia. Za jej pośrednictwem Matka Boża przekazuje raz w miesiącu, od stycznia 1987, objawienie dla parafii w Medziugorju i dla całego świata, każdego 25 dnia miesiąca. Matka Boża powierzyła jej 9 tajemnic. Obecnie mieszka we Włoszech, a przez część roku w Medziugorju. Wyszła za mąż, ma 3 synów. Matka Boża powierzyła jej modlitwie szczególnie dusze przebywające w Czyśćcu. 

Galeria zdjęć widzącej


Vicka Ivanković - Mijatović (ur. 1964) Maryję widziała po raz pierwszy 24 czerwca 1981. Ma do dziś codzienne objawienia i szczególny charyzmat modlitwy za chorych. Matka Boża powierzyła jej 9 tajemnic. Vicka mieszka w parafii w Medziugorju (w Krehin Gradać). W 2002 r. wyszła za mąż za bliskiego współpracownika zmarłego ojca Slavko.

 Galeria zdjęć widzącej


Jelena Vasilij. Urodziła się 14 V 1972 roku. Jej rodzice są pracownikami rolnymi. Ma jeszcze czwórkę rodzeństwa. W domu „uważano ją za wielkiego leniucha”.

W Boże Narodzenie 1982 roku otrzymała dar lokucji (słyszy głos Matki Bożej i widzi ją wewnętrznie). Miała wtedy 9 (10) lat. Wizja wewnętrzna nie powoduje zmiany osobowości, natomiast objawienie powoduje ekstazę.

Studiowała pielęgniarstwo w USA i teologię w Rzymie. Obecnie mieszka w domu rodzinnym i pomaga przy przyjmowaniu pielgrzymów.

 

 


Marijana Vasilij. Urodziła się 5 X 1972 roku. Gdy miała 11 lat (minęło dwa i pół roku od początku objawień) otrzymała podobnie jak Jelena dar lokucji – była toWielkanoc  – 19 III 1983 r. Nie jest krewną Jeleny - mimo zbieżności nazwisk.

Ściśle z otrzymanymi charyzmatami związany był rozkwit grup modlitewnych w Medziugorju.

 


Polecamy również wywiady z widzącymi, oraz rozważania zawarte na stronach: Voxdomini

 

Zbąszynek 2002-2004

Telefon

0 (prefix) 68 384 99 29

Fax

-------------------

Poczta elektroniczna

Informacje ogólne:

 mjundzill@poczta.onet.pl , jurdan50@poczta.fm