Wspólnota Królowej Pokoju

przy PARAFII pw. MACIERZYŃSTWA NMP w ZBĄSZYNKU

Orędzie, 25. grudnia 2015 „Drogie dzieci! Również dziś niosę wam swego Syna Jezusa i obejmując [Go] daję wam Jego pokój i pragnienie Nieba. Modlę się z wami o pokój i wzywam was, abyście byli pokojem. Wszystkich was błogosławię moim matczynym błogosławiństwem pokoju. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Nasza Wspólnota

Orędzia Matki Bożej Medziugorju Apostolat Margaretka Czytania na każdy dzień Linki Kontakt

Strona Parafii |Główna | Świadectwa | Pielgrzymki | Program modlitewny | Maryja | Widzący | Wiadomości | Figury Matki BożejHistoria |


TEREN WOKÓŁ MEDZIUGORJA

    Przyjeżdżając do parafii Medziugorje pielgrzymi chcą wiedzieć jak najwięcej o okolicy w której znajduje się Medziugorje. Po prostu usiłują odnaleźć się w czasie i przestrzeni. Mogą to uczynić przede wszystkim przez poznanie różnych czynników, wiedzy politycznej i historycznej oraz niestety problemów istniejących w Kościele.

St. James Church

Położenie geograficzne parafii jest bardzo interesujące. Umożliwia przyjazd pielgrzymów prawie przez cały rok. Widok przyjaznego krajobrazu i łagodny klimat tworzą atmosferę otwierającą serca i pragnienie radowania się Bożym pięknem.

Parafia Medziugorje, w której Bóg przez Matkę Bożą przemawia do współczesnego świata znajduje się na niestabilnym terenie politycznym. Zmiany są częste i dla cudzoziemców często są niezrozumiałe.

Pielgrzymi przyjeżdżający do Medziugorja chcą wiedzieć coś więcej i o tej stronie Medziugorja. Często nas o to prosili. Spełniając teraz ich życzenie, nie chcemy mieszać polityki z objawieniami Matki Bożej. Do tego nie mamy żadnych praw. Dlatego ten fragment zamieszczamy jako artykuł wraz z fragmentem pt.: "Możliwość zakwaterowania", jak i wraz innymi "pomocniczymi" artykułami.

Zamieszczony materiał może, a nie musi odpowiadać naszemu osobistemu stanowisku. Jest kwintesencja wszystkiego tego, co większość Chorwatów myśli na temat historii, jak również kto reprezentuje demokratycznie wybraną władzę. Chorwacki naród jest narodem uznanym konstytucyjnie w dwóch krajach: Chorwacji i Bośni i Hercegowinie. Dlatego powiemy o wydarzeniach w obu krajach.

W diecezji mostarsko-duvańsko-trebinsko-mrkańskoj sytuacja w Kościele wciąż nie jest ustabilizowana. Głównym powodem jest trwający już blisko sto lat konflikt w Bośni i Hercegowinie pomiędzy księżmi diecezjalnymi i franciszkanami w sprawie podziału parafii. Mając na uwadze, że ten konflikt nie zatrzymał się w lokalnych kręgach, ale mówi się o nim na całym świecie, zamieszczamy na naszych stronicach tekst o jego powstawaniu i rozwoju.

Wiele pisano i wiele mówiono o tzw. "przypadku hercegowińskim". Do objawienia się Królowej Pokoju wiedziano o tym jedynie w Kościele lokalnym, niewiele w Kościele chorwackim. Po pewnym czasie po objawieniu Maryi niektórzy ludzie zaczęli zaprzeczać temu objawieniu z powodu nieuporządkowanych spraw w Kościele lokalnym i w ten sposób szerzyły się wiadomości o tym tragicznym konflikcie. Logika tego postępowania była taka, że jeżeli Matka Boża objawia się tutaj, objawia naprawdę w parafii Medziugorje wtedy powinna Ona najpierw przynieść pokój dla Kościoła lokalnego. Lecz jeżeli byśmy kierowali się taką logiką moglibyśmy również dojść do wniosku, że Jezus Chrystus nie jest Bogiem - Człowiekiem. Dlaczego? Miał dwunastu uczniów i jednego z nich nie udało mu się nawrócić, tak iż Go wydał. Wiemy, że taki wniosek nie ma żadnego sensu!

Mówieniem o tzw.: "przypadku hercegowińskim" nie możemy przychylić się do żadnej ze stron i podzielić prawdę na części. Celem tej wypowiedzi jest przekazanie pełnej informacji, jeżeli już się wie o nim i nieustannie wiąże się go z objawieniami Matki Bożej. Jest naszym pragnieniem, by każdy kto zdecyduje się na czytanie tych informacji zdecydował, że nie należy poszukiwać zwycięzców i pokonanych, lecz należy się modlić, by sytuacja w Kościele lokalnym, gdzie znajduje się Medziugorje jak najwcześniej została rozwiązaniu ku zadowoleniu wszystkich stron. To jest prawdę mówiąc prawdziwa intencja wspominania o tym temacie. Wtedy z mniejszym ciężarem wszyscy przystąpimy do głoszenia i rozumienia orędzi Matki Bożej, do wspólnej pracy i życia.

Ana Lucić


Na stronie tej zamieszczono materiały z strony Chorwackiej Ojców Franciszkanów
www.medjugorje.hr/ulazakplstipe.htm
 

W celu uzupełnienia tematu Medziugorje polecamy odwiedzenie innych stron:

 

Strona Parafii w Medziugorju

Wywiady z widzącymi (katolickie wydawnictwo "VOX DOMINI")

"ECHO Maryi Królowej Pokoju"

LISTY s. EMMANUEL

Oficjalnie o Medziugorju

Zbąszynek 2002-2004

Telefon

0 (prefix) 68 384 99 29

Fax

-------------------

Poczta elektroniczna

Informacje ogólne:

 mjundzill@poczta.onet.pl , jurdan50@poczta.fm