Wspólnota Królowej Pokoju

przy PARAFII pw. MACIERZYŃSTWA NMP w ZBĄSZYNKU

Orędzie, 25. grudnia 2015 „Drogie dzieci! Również dziś niosę wam swego Syna Jezusa i obejmując [Go] daję wam Jego pokój i pragnienie Nieba. Modlę się z wami o pokój i wzywam was, abyście byli pokojem. Wszystkich was błogosławię moim matczynym błogosławiństwem pokoju. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Nasza Wspólnota

Orędzia Matki Bożej Medziugorju Apostolat Margaretka Czytania na każdy dzień Linki Kontakt

Strona Parafii |Główna | Świadectwa | Pielgrzymki | Program modlitewny | Maryja | Widzący | Wiadomości | Figury Matki BożejHistoria |

 

 

HRVATSKI
Poruka, 25. svibanj 2014
„Draga djeco! Molite i budite svjesni da ste bez Boga zemlja. Zato, okrenite vaše misli i srce Bogu i molitvi. Uzdajte se u Njegovu ljubav. U Božjem duhu vi ste, dječice, svi pozvani da budete svjedoci. Vi ste dragocjeni i ja vas pozivam, dječice, na svetost, na život vječni. Zato, budite svjesni da je ovaj život prolazan. Ja vas ljubim i pozivam na novi život obraćenja. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“


ENGLISH
Message, 25. May 2014
“Dear children! Pray and be aware that without God you are dust. Therefore, turn your thoughts and heart to God and to prayer. Trust in His love. In God’s spirit, little children, you are all called to be witnesses. You are precious and I call you, little children, to holiness, to eternal life. Therefore, be aware that this life is passing. I love you and call you to a new life of conversion. Thank you for having responded to my call.”ITALIANO
Messaggio, 25. maggio 2014
"Cari figli! Pregate e siate coscienti che senza Dio siete polvere. Perciò volgete i vostri pensieri e il vostro cuore a Dio e alla preghiera. Confidate nel Suo amore. Nello Spirito di Dio, figlioli, tutti voi siete invitati ad essere testimoni. Voi siete preziosi e io vi invito, figlioli, alla santità, alla vita eterna. Perciò siate coscienti che questa vita è passeggera. Io vi amo e vi invito alla nuova vita di conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.”


DEUTSCH
Botschaft, 25. Mai 2014
„Liebe Kinder! Betet und seid euch bewusst, dass ihr ohne Gott Staub seid. Deshalb, wendet eure Gedanken und euer Herz Gott und dem Gebet zu. Vertraut in Seine Liebe. Im Geist Gottes seid ihr, meine lieben Kinder, alle aufgerufen Zeugen zu sein. Ihr seid wertvoll und ich rufe euch, meine lieben Kinder, zur Heiligkeit, zum ewigen Leben, auf. Deshalb, seid euch bewusst, dass dieses Leben vergänglich ist. Ich liebe euch und rufe euch zu einem neuen Leben der Bekehrung auf. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“


FRANCAIS
Message, 25. mai 2014
« Chers enfants, piez et soyez conscients que sans Dieu vous êtes poussière. C’est pourquoi, tournez vos pensées et votre coeur vers Dieu et vers la vie éternelle. Ayez cconfiance en son amour. Dans l‘Esprit de Dieu, petits enfants, vous êtes tous invités à être témoins. Vous êtes précieux et je vous invite, petits enfants, à la sainteté, à la vie éternelle. C’est pourquoi; soyez conscients que cette vie est passagère. Je vous aime et je vous invite à une nouvelle vie de conversion. Merci d’avoir répondu à mon appel.»


ESPANOL
Mensaje, 25. mayo 2014
“¡Queridos hijos! Oren y sean conscientes de que ustedes sin Dios son polvo. Por lo tanto, dirijan sus pensamientos y su corazón a Dios y a la oración. Confíen en Su amor. En el Espíritu de Dios, hijitos, están todos ustedes invitados a ser testigos. Ustedes son preciosos y yo los invito, hijitos, a la santidad, a la vida eterna. Por lo tanto, sean conscientes de que esta vida es pasajera. Yo los amo y los invito a una vida nueva de conversión. Gracias por haber respondido a mi llamado.”

 

 

Na stronie tej zamieszczono materiały z strony Chorwackiej Ojców Franciszkanów

 http://medjugorje.hr

Zbąszynek 2002-2004

Telefon

0 (prefix) 68 384 99 29

Fax

-------------------

Poczta elektroniczna

Informacje ogólne:

 mjundzill@poczta.onet.pl , jurdan50@poczta.fm