Wspólnota Królowej Pokoju

przy PARAFII pw. MACIERZYŃSTWA NMP w ZBĄSZYNKU

Orędzie, 25. grudnia 2015 „Drogie dzieci! Również dziś niosę wam swego Syna Jezusa i obejmując [Go] daję wam Jego pokój i pragnienie Nieba. Modlę się z wami o pokój i wzywam was, abyście byli pokojem. Wszystkich was błogosławię moim matczynym błogosławiństwem pokoju. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Nasza Wspólnota

Orędzia Matki Bożej Medziugorju Apostolat Margaretka Czytania na każdy dzień Linki Kontakt

Strona Parafii |Główna | Świadectwa | Pielgrzymki | Program modlitewny | Maryja | Widzący | Wiadomości | Figury Matki BożejHistoria |

 

 

15 lutego 2006

Drogie Dzieci Medjugorja!

Niech będzie pochwalony Jezus i Maryja!

 

1. Powoli, powoli odchodzą mieszkańcy Medjugorja, którzy byli pierwszymi świadkami objawień. Matka Mariji, p. Pavlović, odeszła do Ojca po bolesnej chorobie. Niecałe 10 lat temu Marija straciła tatę, brata Andriję i matkę. Módlmy się za nich i z nimi!

 

2. „Zapomnieliście o Piśmie św.!” W swym ostatnim orędziu Matka Boża przypomniała nam jeden z głównych punktów swego nauczania w Medjugorju: Umieśćcie Pismo św. w widocznym miejscu waszego domu, każdego dnia czytajcie po kilka wersetów i w ciągu dnia wcielajcie je w życie (patrz PS. 1.).

Ojciec Jozo Zovko mówi, że Matka Boża ukazywała mu się we łzach pięć razy: „Zapomnieliście o Piśmie św.!”, mówiła. Ojciec Jozo tłumaczył, że często spotykał matki, które zgubiły dziecko i były pełne smutku. Jednak nie spotkał tak zasmuconej matki jak Matka Boża, gdy mówiła: „Zapomnieliście o Piśmie św.!”

Chorwaccy chrześcijanie wiele wycierpieli pod rządami komunistów, ponieważ w domu nie wolno było trzymać Pisma św.. (To tłumaczy długie homilie franciszkanów podczas Mszy św.: był to dla nich jedyny sposób uczenia wiary wśród ludu, a oni po prostu zachowywali ten dobry zwyczaj, idąc śladami św. Franciszka). Czasami komuniści żądali, żeby rodziny oddawały im wszystkie egzemplarze Pisma św. i publicznie palili je wśród bluźnierczych komentarzy. Wierzący, którzy nie ulegali groźbom więzienia i złego traktowania w przypadku nieoddania swego Pisma św., musieli na własne ryzyko zakopywać je. Tacy byli odważni! W niektóre święta wydobywali je w wielkiej tajemnicy i kto umiał czytać, czytał kilka stron całemu domowi. Z Pismem św. obchodzono się ze czcią, skoro był to jedyny w domu skarb. Słowo Boże było ich światłem, ich nadzieją, ich bogactwem! Każdy starał się zapamiętać tak dużo, jak potrafił, ponieważ takie okazje były rzadkie; oni wiedzieli, jak bardzo potrzebowali światła z Nieba, żeby przetrwać szerzący się ateizm i kłamstwa komunizmu. Każdy werset był dla nich radością i był odbierany jak zastrzyk odwagi wśród przeciwności życiowych.

Gdy w 1981 r. objawiła się Gospa, ciągle szalał reżim komunistyczny, a Ona poprosiła ich, żeby w widocznym miejscu swojego domu umieścili Pismo św.! Tylko miejscowi ludzie mogli zrozumieć, jak śmiała była prośba ich niebieskiej Matki w tym niewiarygodnym orędziu. Po prostu bomba!

Co my, którzy dzisiaj bez żadnego ryzyka możemy się cieszyć Pismem św., z nim robimy? Miejsce, w którym je kładziemy, ukazuje, jaką przywiązujemy do niego wagę… Czy Pismo św. jest naszym skarbem?

Świadectwem z ostatniego lata jest przykład subtelnego wpływu, jaki media miały na umysły ludzi oraz pogaństwa, jakie przenika sposób myślenia naszego społeczeństwa.

Do Medjugorja przyjechała Eleonora, młoda amerykańska katoliczka. Była bardzo elegancka i miła. Zupełnie nagle powiedziała mi, że jej kuzynka (młoda kobieta) mieszkająca w Stanach Zjednoczonych, wkrótce zamierza zawrzeć związek z inną kobietą. Dodała: „Szanuję tę decyzję”. Spytałam ją, jak może szanować taką decyzję, która nie zgadza się z nauczaniem Pisma św., a więc nie jest szanowana przez Boga? Odpowiedziała, że według niej „należy samemu wybierać sobie z Pisma św.”! Uświadomiłam sobie, że przydałoby się trochę więcej słów, więc zaproponowałam, że spytam o zdanie Gospę, skoro tego ranka miała objawić się Mirjanie. Eleonora zgodziła się i zamierzała „zadać pytanie Maryi i zachować serce otwarte”.

Jakiś czas po objawieniu postawa Eleonory zmieniła się. Powiedziała, że nic nie czuła, ani nie słyszała, ani nie widziała, lecz w jej sercu było przekonanie, że małżeństwo homoseksualistów jest wbrew naturze i takie małżeństwo nie było dobre.

W tym rozpoznajemy działanie Matki Bożej w Medjugorju: Ona nie wymyśla nowej Ewangelii, nie pisze innego katechizmu, nie sądzi intencji serca ani kampanii na rzecz lub przeciw czemuś, nie! Z cierpliwością i wielkim miłosierdziem, szanując drogę każdego z nas, pomaga nam przyjąć drogę Światła, jaką objawia przed nami Pismo św.

Czyż Pismo św. nie mówi, jaki jest plan Stwórcy dla rodziny ludzkiej? „Z żebra, jakie wziął z mężczyzny, Pan Bóg zbudował kobietę i przyprowadził ją do mężczyzny… Dlatego opuszcza mężczyzna ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stanowią jedno ciało.” (Rdz 2,22-24). Jest wiele fragmentów, jakie moglibyśmy zacytować na ten temat. Odpowiedź jest dana przez Tego, który stworzył nasze ciało i całą naszą istotę. Ale jak możemy wiedzieć o tym świetle i wchłonąć je, jeśli nigdy nie czytaliśmy Pisma św.? Jak możemy zatem nim żyć i uczyć o nim nasze dzieci? Ryzykujemy, że zostaniem przesyceni, nawet zdeprawowani, przez wiele duchowych wirusów medialnych, których nową dawkę codziennie nieświadomie wchłaniamy. Matka Boża widzi szkodę wyrządzoną przez tę truciznę, więc jak może nie płakać jak matka tracąca swe dziecko!

Z powodu prawa panującego w niektórych zachodnich krajach, ludzie idący za Nią muszą być gotowi na cierpienie, jak w przeszłości nasi chorwaccy bracia.

Na przykład w Kanadzie, pewien ewangelicki pastor został zaskarżony do sądu i ukarany ciężką karą pieniężną, a nawet grożono mu więzieniem, za to, że napisał prawdę, którą wielu rodziców chętnie słyszałoby częściej: „Dzieci w wieku 5 i 6 lat poniosą fizjologiczną i psychologiczną szkodę, która może być nie do naprawienia, z powodu tekstów i obrazów, jakie widziały dzięki tym nowym prawom.” Te prawa rozpowszechniają się z wielką prędkością! Depczą 10 przykazań danych przez Boga Mojżeszowi na górze Synaj i powtórzonych przez Jezusa. Nowy totalitaryzm jest niedaleko od nas! Czy wkrótce zapomnimy o Piśmie św.?? Czy pozwolimy, żeby na naszych oczach nasze dzieci zostały zalane przez dzisiejsze „duchowe tsunami”?

W Piśmie św. Bóg daje nam drogi i wskazówki, żebyśmy mieli Życie, Życie, które nie zawiedzie. Lecz musimy stanąć twarzą w twarz wobec rzeczywistości: moce tego świata, które przeciwstawiają się Jego drogom, używają ludzkich cierpień i ran, jakie większość z nas nosi, żeby narzucić drogi, które z początku wydają się atrakcyjne, lecz które faktycznie wzmagają cierpienie, a nawet niszczą harmonijny porządek rodzaju ludzkiego. Ich celem są często pieniądze, władza czy ludzka chwała!

 

Prawda poza ekranem

W 1989 r. miałam możliwość uczestniczenia (z księdzem i lekarzem z mojej Wspólnoty) w bardzo popularnym programie telewizji francuskiej. Program był dyskusją panelową na temat homoseksualizmu. Poszliśmy tam, żeby zaświadczyć o Słowie Bożym i jeden z uczestników, „gwiazda” numer jeden francuskiego homoseksualizmu, twórca wielkiej spółki, zaatakował nas ostrymi, pełnymi ironii, agresywnymi słowami. Gdy program się skończył, gdy zbieraliśmy nasze płaszcze, żeby wyjść, oto on podchodzi z wielkim uśmiechem, żeby uścisnąć mi rękę! Jest to zupełnie inny człowiek! Wtedy absolutnie zdumiona usłyszałam od niego: „Gratulacje! Byliście na scenie jedynymi, którzy mówili prawdę!!”

Później spotkałam go znowu i długo razem rozmawialiśmy. Naturalnie spytałam go, dlaczego w czasie programu tak wściekle nas zaatakował, skoro myślał, że mówimy prawdę. „Musiałem”, odpowiedział. „To jest część gry! Musiałem spełnić oczekiwania moich fanów! Wykonywałem swoje zadanie! Ale od samego początku programu ciągnęło mnie do was trojga. Byliście czyści. Ten zgniły świat przyprawia mnie o mdłości!”

Tego dnia utraciłam znaczą część mojej naiwności dotyczącej rzeczywistych celów takich kampanii! Oficjalnie, całym celem tego programu była „ochrona praw gejów” pod pozorem współczucia i sprawiedliwości. W rzeczywistości to było współczucie dla wielkich kont bankowych tych promotorów!

Tak więc ta historia kończy się tak, że po otrzymaniu podstawowej ewangelizacji, gdy dwa lata później ten człowiek umierał na AIDS, na łożu śmierci opowiedział się za Jezusem. Ale to już inna historia…

Ojciec Jozo zaleca, żeby „każdego dnia odmawiając przy stole dziękczynienie, ojciec rodziny odczytał dzieciom fragment z Ewangelii. Następnie po czytaniu, niech pocałuje Księgę, ponieważ, gdy całuje Księgę, to całuje Jezusa!”

 

Pismo św, antidotum na New Age

Tu w Medjugorju, wielu młodych ludzi mówiło nam, jak bardzo cierpią z powodu pomieszania pojęć. Tak więc w szkole Maryi, są tacy szczęśliwi, przyjmując Pismo św. za swego „ulubieńca dnia”! Znajdują w nim odpowiedzi na swoje pytania i pokarm potrzebny do tego, żeby mocno stać w wierze wobec swych agnostyckich przyjaciół.

 

Kilka przykładów:

 

+ Aborcja zwana „wolnością”?

Muszą tylko przeczytać w Ewangelii opis zwiastowania (Łk 1,43). Jeśli Elżbieta mogła 3- lub 4-dniowy zarodek nazwać „Moim Panem”, to jak ja mogę twierdzić, że na tym etapie nie jest to dziecko?

 

+ Praktyki okultystyczne, magiczne tablice, wzywanie zmarłych, zwane „rozrywkami towarzyskimi”?

Bóg ostrzegł Swój lud przed tymi praktykami, które nazwał „obrzydliwością” (Pwt 18,11-14). Więc jak ja mogę uczestniczyć w rzeczach, które napełniają mnie duchową śmiercią!

 

+ Magiczne leki lub tak zwane „lekarstwa z Nieba”, popierane przez New Age?

W Dziejach Apostolskich 8,9-25 św. Piotr upomina Szymona maga, który prosi, żeby udzielił mu swej „mocy”, gdy na ludzi nakłada ręce. Jak mogę powierzać tym ludziom swoje zdrowie?

 

+ Rozwód zwany czymś„normalnym”?

Spójrz, co o tym powiedział Jezus! (Mt 19,1-10)

 

+ Pamiętaj, abyś dzień święty świecił, co jest coraz bardziej zapominane na Zachodzie?

Zobacz, co Bóg powiedział o tym Mojżeszowi! (Wj 20,8-11)

 

Święta Elżbieta  od Trójcy Świętej (Karmel Dijon, zmarła w 1906 r.) dała tę wspaniałą modlitwę:

„Przedwieczne Słowo, Słowo mojego Boga, chcę spędzić moje życie na słuchaniu Ciebie, chcę być zdolna nauczyć się wszystkiego, żeby wszystkiego nauczyć się od Ciebie. Następnie podczas każdej nocy, każdej pustki, każdej bezsilności chcę wpatrywać się w Ciebie na wieki i pozostawać pod Twym wielkim światłem. Moja umiłowana Gwiazdo, tak mnie zafascynuj, żebym nigdy nie wyszła poza Twoje promieniowanie”.

 

3. Gorąco dziękuję tym wszystkim, którzy modlili się za naszą misję Afryce (PS 2.). Oczywiście, tylko Bóg może znać owoc, ale naprawdę była to jedna z najpiękniejszych misji mojego życia! Kolejna jest w następnym miesiącu we Francji, w kraju, który musi zostać zewangelizowany! Dziękuję wam za to, że modliliście się z nami za Francję!

 

4. 2 lutego widząca Marija Soldo miała comiesięczne objawienie prywatne, gdy była sama w pokoju, co zdarza się tylko raz w roku w lutym, gdy pielgrzymów jest bardzo mało. Wtedy zamiast wielkiego tłumu, jaki się tworzy podczas publicznych objawień, może docenić trochę ciszy i prywatności z Matką Bożą! Tego dnia nie zostało przekazane żadne orędzie.

 

Najdroższa Gospo, Matko Słowa, często słuchałaś komentarza Jezusa na temat Pisma św., prywatnie z Józefem w Nazarecie, następnie później na czele tłumów. Prosimy, pomóż nam słyszeć dźwięk Jego głosu w każdym wersecie Pisma św., a nasze serca niech się rozpłomienią!

Siostra Emmanuel +

PS. 1. „Drogie dzieci! Także dzisiaj wzywam was, żebyście były posłańcami Ewangelii w waszych rodzinach. Nie zapominajcie, dzieciaczki, żeby czytać Pismo św. Umieśćcie je w widocznym miejscu i świadczcie waszym życiem, że wierzycie i żyjecie Słowem Bożym. Jestem blisko was z moją miłością i wstawiam się przed moim Synem za każdym z was. Dziękuję wam, że odpowiedziałyście na moje wezwanie.” (25 stycznia 2006)

 

PS. 2. Dla Egipcjan, mówiących po francusku lub po arabsku. Możecie otrzymać 9 kaset lub płyt CD pogadanek S. Emmanuel wygłoszonych w Kairze (francuskich/arabskich) podczas jej misji w styczniu 2006 r. Informacje: Tel: (202) 63 50 815 w Kairze lub bcangegardien@yahoo.fr. Te płyty CD będą dostępne dla Libanu i każdego kraju arabskojęzycznego.

Dla Południowej Afryki: Możecie otrzymać pogadanki po angielsku (Tematy takie jak: adoracja, rodzina, młodzież, spowiedź, święcenia kapłańskie, aniołowie stróże itd.) wygłoszone podczas styczniowej misji. Informacja: Alex Knox, Tel (039)31-72825 lub Rob Bothma (082) 497 5192 E-mail:   alexknox@telkomsa.net lub rob.bothma@bcx.co.za.

 

PS. 3. Następne misje:

- Dla młodzieży. S. Emmanuel poprowadzi rekolekcje 24-26 marca w centrum Wspólnoty Błogosławieństw lub w Betanii w Medjugorju. Informacje: Burtin, 41600 Nouan le Fuzelier, France.Tel. (33) 254 88 77 33. Fax: 254 88 67 81. Email: bethanieretraite@beatitudes.org

- W Paryżu, 27 marca o godz. 16 :30. Pogadanka o S. Faustynie i Bożym Miłosierdziu. Salle Rossini, 8 bis rue de l'Annonciation, Paris 16. Informacja: Tel (33) 145 03 17 60, Email: vwawer@free.fr

- W katedrze w Tulonie 31 marca. Msza św. o 18:00, a po niej pogadanka o Medjugorju. Szczegóły można znaleźć na diecezjalnej stronie: www.diocese-frejus-toulon.com.

- Na Sycylii, 25 kwietnia, Tel: (39) 09 57 31 43 24   

- W Neapolu (Włochy), 26 i 27 kwietnia, Tel: (39) 08 14 75 532

 

Siostra jest bardzo wdzięczna za wszystkie modlitwy, jakie wypowiecie za te misje! Informacje można znaleźć także na naszej francuskiej stronie: www.enfantsdemedjugorje.com.

 

Na stronie tej zamieszczono materiały z strony Chorwackiej Ojców Franciszkanów http://medjugorje.hr.nt4.ims.hr/Main.aspx?mv=6&qp=MToxOjE= i  źródło “Enfants de Medjugorje” (“Dzieci Medjugorja”), www.childrenofmedjugorje.com

 

Archiwum wiadomości 

 

 

Zbąszynek 2002-2004

Telefon

0 (prefix) 68 384 99 29

Fax

-------------------

Poczta elektroniczna

Informacje ogólne:

 mjundzill@poczta.onet.pl , jurdan50@poczta.fm