Wspólnota Królowej Pokoju

przy PARAFII pw. MACIERZYŃSTWA NMP w ZBĄSZYNKU

Orędzie, 25. grudnia 2015 „Drogie dzieci! Również dziś niosę wam swego Syna Jezusa i obejmując [Go] daję wam Jego pokój i pragnienie Nieba. Modlę się z wami o pokój i wzywam was, abyście byli pokojem. Wszystkich was błogosławię moim matczynym błogosławiństwem pokoju. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Nasza Wspólnota

Orędzia Matki Bożej Medziugorju Apostolat Margaretka Czytania na każdy dzień Linki Kontakt

Strona Parafii |Główna | Świadectwa | Pielgrzymki | Program modlitewny | Maryja | Widzący | Wiadomości | Figury Matki BożejHistoria |

 

15 maja 2006

Drogie Dzieci Medjugorja!

Niech będzie pochwalony Jezus i Maryja!

 

1 – Rocznica zbliża się wielkimi krokami! Jaka to piękna okazja, żeby naprawdę podziękować Matce Bożej za 25 lat Jej objawień i za Jej niestrudzoną troskliwość wobec nas!

Lecz… jak mamy się do tego zabrać? Jak nie przegapić tego cudownego Jubileuszu, jedynego w historii objawień? Jak dobrze trafić, żeby naszej Matce sprawić najwięcej radości? Odpowiedź zapewni pełna miłości, karmiona modlitwą, wyobraźnia. Jednakże pragnę zasugerować tu kilka orędzi, w których Gospa jasno wyraziła się na temat swych pragnień, a mianowicie wobec grupy modlitewnej Jej zaufanej młodzieży, która była Jej „grupą uderzeniową”.

„Moją największą radością jest widzieć was zebranych na modlitwie do mojego Syna Jezusa z sercami zjednoczonymi w jedno serce.”

Oczywiście, największą modlitwą do Boga, jaką możemy przeżyć razem, jest Msza św. Toteż podczas tego miesiąca przygotowania moglibyśmy ofiarować przynajmniej jedną Mszę św. w naszej parafii w intencjach Matki Bożej i dziękczynnych (albo 3 Msze św., albo 9, albo 30!) Jeśli okoliczności nie pozwalają nam uczestniczyć w tych Mszach św., możemy jednoczyć się z nimi w duchu i przyjąć w te dni Komunię św. duchową, szczególnie w tych intencjach. Jej radość będzie proporcjonalna do natężenia miłości i czułości, jakie włożymy w przeżywanie tych Mszy św. Jaki niezwykły bukiet łask przygotuje nam Ona na ten Jubileusz! Teraz lub nigdy, żeby otworzyć swe serca i w piękny sposób uczcić naszą Matkę i Królową Pokoju. Medjugorje z codziennymi wizytami Matki Bożej uratowało życie tylu spośród nas!

Wielką radością dla Niej jest także, gdy zobaczy, że „porzucamy grzech” i wszystkie rzeczy szkodliwe dla naszego życia duchowego. Dobra szczera spowiedź przed 25 czerwca, prawdziwy zwrot w nawróceniu wobec naszych złych przyzwyczajeń czy zniewoleń… Alkohol, głupie lektury bądź programy, złe znajomości… Ona tak bardzo lubi robić porządki… prawdziwa matka!! W tych ostatnich czasach tak bardzo kładła nacisk na potrzebę „posprzątania” naszych serc, żebyśmy mogli przyjąć Jej Syna i przyjąć Ją samą… „Co w waszych sercach przeszkadza umieścić mojego Syna na pierwszym miejscu?”

Zgłaszane są bardzo liczne pielgrzymki, we wsi nie ma już wolnego łóżka na 25 czerwca, ale są jeszcze na potem! Jesteście więc w tym roku mile widziani na przyjęcie łaski jubileuszowej!

W końcu, wiedząc, w jakim stopniu Gospa lubi przyjmować listy, przed 25 czerwca wszyscy napiszmy do Niej list dziękczynny! (zobaczcie adres w PS.1.) Odpowie na niego bezpośrednio w naszym sercu! Napisanie listu jest często okazją, żeby ujawnić i pogłębić naszą relację z Nią. O wszystkim pisząc, lepiej uświadamiamy sobie konkretne kroki, jakie możemy uczynić w wyrażaniu naszej miłości do Niej. Gdybyśmy mogli zobaczyć radość i wdzięczność Matki Bożej za najmniejszy z naszych podarunków dla Niej (mówili widzący), robilibyśmy je 100 razy dziennie!

Tej radości chcemy, prawda???

 

2 – Te wezwania z drugiego dnia miesiąca… Od tego roku wydaje się, że w swych orędziach Matka Boża okazuje więcej przynaglenia. Istotnie, rzecz nowa, daje orędzie prawie za każdym razem, gdy objawia się Mirjanie drugiego dnia miesiąca i gdy modli się za niewierzących. Ponadto, jak Jezus w Ewangelii, kładzie nacisk na znaki naszych czasów i prosi, żebyśmy je rozpoznawali. O jakie znaki chodzi? Oto te orędzia:

„Drogie dzieci, w tym świętym czasie pozwólcie, żeby zstąpiła na was miłość i łaska mojego Syna. Tylko serca czyste i miłosierne, wypełnione modlitwą, mogą odczuć miłość mojego Syna. Módlcie się za tych, którzy nie mają łaski odczuwania miłości mojego Syna. Moje dzieci, pomóżcie mi! Dziękuję wam!” (2 grudnia 2005)

„Drogie dzieci, narodził się mój Syn! Wasz Zbawiciel jest tu z wami. Co przeszkadza waszym sercom przyjąć Go? Co jest w nich nieszczerego? Oczyśćcie wasze serca przez post i modlitwę. Uznajcie i przyjmijcie mojego Syna. Prawdziwy pokój i prawdziwą miłość da tylko On. Droga do życia wiecznego to On, mój Syn! Dziękuję wam. (2 stycznia 2006)

2 marca na zakończenie objawienia, Mirjana oświadczyła, że Gospa była bardzo smutna i ze smutkiem rozmawiała z Mirjaną o sytuacji na świecie. Nie było orędzia, ale Matka Boża trzy razy zawołała: „Bóg jest Miłością! Bóg jest Miłością! Bóg jest Miłością!”

„Drogie dzieci, przychodzę do was, ponieważ przez mój przykład pragnę ukazać wam ważność modlitwy za tych, którzy nie poznali miłości Boga. Spytajcie siebie samych: czy postępujecie za mną? Moje dzieci, czy nie rozpoznajecie znaków czasu? Nie mówicie o nich miedzy sobą? Chodźcie, naśladujcie mnie! Wzywam was jak Matka! Dziękuję za to, że odpowiedziałyście na moje wezwanie.” (2 kwietnia 2006)

„Drogie dzieci, przychodzę do was jak Matka. Przychodzę z otwartym sercem, pełnym miłości do was, moje dzieci. Oczyśćcie wasze serca z wszystkiego tego, co wam przeszkadza zaakceptować mnie, poznać miłość mojego Syna. Moje serce chce zwyciężyć przez was, chce triumfować. Otwórzcie wasze serca, chcę was do tego poprowadzić. Dziękuję wam.” (2 maja 2006)

Mieszkańcy Niniwy mieli znak Jonasza i nawrócili się na jego nauczanie (Mt 12, 41). Miasto nie zostało zniszczone. Żydzi roku 30 mieli najpierw Jana Chrzciciela, potem Jezusa Chrystusa, Syna Bożego; pewna część się nawróciła, lecz większa liczba nie rozpoznała czasu nawiedzenia… (Łk 11, 32) Kogo mamy dzisiaj? Kto nas odwiedza codziennie od 25 lat? Ponadto w Piśmie św. odnajdujemy sens znaków, które dziś są nam dane w obfitości.

„Medjugorje jest znakiem dla was wszystkich, zaproszeniem do modlitwy i do przeżywania dni łaski, jakie daje wam Bóg…” powiedziała nam Gospa (25.04.92), a także: „Drogie dzieci, pragnę, żebyście pojęły powagę sytuacji i że wielka część tego, co nadejdzie, zależy od waszej modlitwy. Otóż modlicie się mało…” (25.07.91)

Po 25 latach objawień można zachwycać się owocami Medjugorja: miliony nawróceń, odmienionych serc, rodzin złączonych w miłości, młodych, którzy odnaleźli sens życia, tysiące powołań zakonnych, niezliczonych uzdrowień, itd… Jednakże trzeba stwierdzić. że pewna część planu Gospy nie powiodła się, ponieważ był to plan „pojednania i nawrócenia całego świata” (czerwiec 81) Daleko nam do tego! Toteż w tę Rocznicę poświęćmy czas, żeby przemyśleć tę rzeczywistość; w ten sposób zobaczymy, jak pomóc Matce Bożej, żeby szybciej zatriumfowała. Jej Serce w końcu zatriumfuje, to jest pewne, ogłosiła to w Fatimie. Ale od nas zależy, żeby to zwycięstwo zostało przyspieszone! Dlaczego mielibyśmy pozwolić, żeby tyle krzywd zalewało świat, podczas gdy otrzymaliśmy od Niej broń – jedyną skuteczną – żeby unieszkodliwić szatana?

 

3 – Nieliczni są prawdziwi świadkowie pierwszych lat objawień w Medjugorju! Rzadcy są ci, którzy mówili po chorwacku i w ten sposób mogli wniknąć w głąb duszy Gospy, odwiedzając rodziny i dzieci, które wybrała, żeby Jej orędzia zaniosły światu! Otóż pewne piękne świadectwo właśnie przyszło z Kanady: „Głos z wnętrza Medjugorja”. Autorka opisuje tam szczególny charyzmat Jeleny i Marijany Vasilj, które odwiedzała przez wiele lat. Książka ubarwiona faktami wziętymi na żywo z „Medjugorja lat 80-tych” i z wzbogacających refleksji dla tych, którzy chcą żyć z Matką Bożą i odkryć Jej plany. „Za pośrednictwem ciebie chcę doprowadzić ludzi do świętości”, powiedziała Jelenie Gospa podczas pierwszego „spotkania wewnętrznego” z nią w grudniu 82. Jelena miała wtedy 11 lat! Piękny prezent dla francuskojęzycznych! (Patrz PS.2.)

 

4 – Jelena Vasilj-Valente i Massimiliano mają trzecie dziecko, małą Franceskę Romanę, urodzoną 20 kwietnia w Rzymie, ochrzczoną 9 maja w Rzymie w obecności rodziców Jeleny przybyłych z Medjugorja.

 

5 – Kilka tygodni temu przyjechał do Medjugorja widzący Ivan. Przez niego Gospa kilka razy zapraszała nas, żebyśmy dołączyli do grupy modlitewnej przy Błękitnym Krzyżu i tam razem się modlili. Podczas tych nocnych objawień, gdy zbiera się znaczny tłum, Gospa niestrudzenie zachęca nas do modlitwy w rodzinie, żebyśmy na serio wzięli Jej wezwania, żebyśmy żyli Jej orędziami! Ona ciągle w pierwszym rzędzie modli się za chorych, za obecnych i za tych, których nosimy w sercu. Widać, że Gospa jest zaniepokojona sytuacją rodzin, miejsc, gdzie powinna rodzić się świętość! Lecz bez modlitwy nie ma ani świętości, ani pokoju. Pokój i radość wrócą do rodzin, gdy modlitwa wróci do rodzin!

 

Droga Gospo, jak przez całe swe życie niosłaś misję Twojego Syna, tak samo my chcemy nieść Twoją misję w Medjugorju, nie naszymi słowami, lecz przez całe nasze życie, całym naszym sercem!

 

Siostra Emmanuel +

 

PS.1. Listy proszę kierować do: Marie Reine de la Paix, BP 2157, F 06103 Nice cedex 2, France.

PS.2. "Voix d'intérieur a Medjugorje", Lise Baril-Leclerc. Przedmowa ojca Jozo Zovko. Editions du Passereau, Québec. Tel. (450) 923 1990. Ca$ 18.70. Mamy nadzieję, że wkrótce będzie w innych językach! E-mail  murielle.baril@videotron.ca

PS.3. Na 25 Rocznicę w Editions des Béatitudes wyjdzie nowa książka s. Emmanuel! Jest napisana w tym samym duchu, co „Medjugorje, lata 90-te”. Znajdziecie tam 82 rozdziały świadectw i opowiadań zdobytych w Medjugorju i gdzieindziej. które dodają nadziei! Wszystkie szczegóły są w liście z 15 czerwca i od 1 czerwca na naszej stronie http://www.enfantsdemedjugorje.com/

PS.4. Nowość! 4 płyty CD s. Emmanuel, które wyszły w wyniku jej misji we Francji. W Maria Multimédia, BP 22, F 35750 Iffendic, Tél 02 99 09 92 10, Fax 02 99 09 92 29, m.m.m@wanadoo.fr

CD z Paryża: « Jésus à Sr Faustine, messages de Miséricorde » (Jezus do s. Faustyny, orędzia Miłosierdzia)

3 CD z WE Jeunes : « Jeunes, mettez votre bonheur en sécurité » (Młodzi, złóżcie swe szczęście w tym, co bezpieczne), « Groupe de prière, charte donnée par Marie… » (Grupa modlitwy, umowa nadana przez Maryję), « Totus Tuus, total abandon a Marie » (Totus Tuus, całkowite oddanie się Maryi).

Cena za egzemplarz, 5€ + 5€ porto

PS.5. Nowość! Odtąd możecie słuchać płyt CD z Maria Multimédia bezpośrednio na waszym komputerze! Odwiedźcie katolicki serwer on-line: http://www.exultet.net/

PS.6. – Na 25 Rocznicę w specjalnym super numerze na temat Medjugorja wychodzi przegląd Feu et Lumière (Ogień i Światło)! Zamówcie go i szeroko rozpowszechnijcie!

Feu et Lumière, Le grand Montaigu, F 49290 Chalonnes/Loire. Fax : 02 41 80 71 72

Email : secretariat@feuetluminere.org

Za egzemplarz z wliczonym porto: 5€ ; TOM: 7€ ; inne kraje: 6€

PS.7. Pielgrzymi! W r. 2006 Croatia Airlines oferuje taryfę specjalną dla osób indywidualnych (lub rodzin 3 lub 4 osobowych) – ważne na loty Paryż-Split lub Dubrownik. Cennik: 99 € + opłaty dodatkowe 115 €. Razem : 214 €. Należy zająć się tym szybko, ograniczona ilość miejsc za tę cenę! http://www.croatiaairlines.com/

Także German Wings ma dobre ceny na wyjazd do Splitu z Niemiec. Odwiedźcie: http://www.germanwings.com/

PS.8. Ponownie działa nasza strona internetowa: http://www.enfantsdemedjugorje.com/. Odwiedźcie ją.

PS.9. Telefon z sekretarką automatyczną z nagranym orędziem z 25-ego:

Strasbourg: 03 88 67 88 22

Montpellier: 04 67 65 59 50

Paris: 01 39 75 03 82

Perpignan: 04 68 87 78 09

Nantes: 02 40 25 72 86

Bordeaux: 05 56 88 37 48

Egypte, Le Caire: 419 20 49

 

La Réunion: 02 62 59 77 16

 

Canada, Montréal: (514) 332 2140

Belgique: 04 286 20 77  et  02 779 55 79

 

Telefon z sekretarką automatyczną z nagranymi wiadomościami z Medjugorja:

Paris: 01 39 75 03 82

Montréal: (514) 332 2140

Belgique: 04 286 20 52

Na stronie tej zamieszczono materiały z strony Chorwackiej Ojców Franciszkanów http://medjugorje.hr.nt4.ims.hr/Main.aspx?mv=6&qp=MToxOjE= i  źródło “Enfants de Medjugorje” (“Dzieci Medjugorja”), www.childrenofmedjugorje.com

Archiwum wiadomości 

Zbąszynek 2002-2004

Telefon

0 (prefix) 68 384 99 29

Fax

-------------------

Poczta elektroniczna

Informacje ogólne:

 mjundzill@poczta.onet.pl , jurdan50@poczta.fm