Wspólnota Królowej Pokoju

przy PARAFII pw. MACIERZYŃSTWA NMP w ZBĄSZYNKU

Orędzie, 25. grudnia 2015 „Drogie dzieci! Również dziś niosę wam swego Syna Jezusa i obejmując [Go] daję wam Jego pokój i pragnienie Nieba. Modlę się z wami o pokój i wzywam was, abyście byli pokojem. Wszystkich was błogosławię moim matczynym błogosławiństwem pokoju. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Nasza Wspólnota

Orędzia Matki Bożej Medziugorju Apostolat Margaretka Czytania na każdy dzień Linki Kontakt

Strona Parafii |Główna | Świadectwa | Pielgrzymki | Program modlitewny | Maryja | Widzący | Wiadomości | Figury Matki BożejHistoria |

 

W I A D O M O Ś C I

 

 

LICZBA KOMUNII ŚW. I KONCELEBRANSÓW

W lutym w parafii Medziugorje rozdano 22 000 komunii św., a Msze św. koncelebrowane były przez 652 księży z kraju i z zagranicy.

W lutym w Medziugorju przebywały grupy pielgrzymów z: Włoch, Polski, USA, Kanady, Francji, Korei, Słowenii, Niemiec, Austrii, Hiszpanii, Australii, Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny.

 

ODBYŁO SIĘ XI MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE DLA PRZEWODNIKÓW

Zgodnie z informacją podaną w poprzednim numerze Biuletynu w Medziugorju w dniach od 22 do 26 lutego odbyło się XI Międzynarodowe Spotkanie dla Przewodników, Osób Prowadzących Centra Pokoju, Grupy Modlitewne, Charytatywne i Pielgrzymkowe na temat: „Pokuta i współczesny człowiek”. W spotkaniu udział wzięło około 100 przewodników i księży, prowadzących grupy medziugorskie na całym świecie.

Uczestnicy spotkania wystosowali wspólny komunikat, który prezentujemy w całości:

 

O Ś W I A D C Z E N I E

 

            Tak jak w latach poprzednich zebraliśmy się w objęciach Królowej Pokoju w Medziugorju na XI Międzynarodowym Spotkaniu Osób Prowadzących Centra Pokoju, Medziugorskie Grupy Modlitewne, Pielgrzymkowe i Charytatywne. Otwarci na bodźce Ducha Świętego, w ramach Kościoła i za wstawiennictwem Matki Niebieskiej rozważaliśmy temat: „Pokuta i człowiek współczesny”.

W świecie, który w coraz to większym stopniu staje się społeczeństwem konsumpcyjnym odnowiliśmy słowo Boże, mówiące o pokucie i wyrzeczeniu. W atmosferze modlitwy ponownie słuchaliśmy orędzi Matki Bożej, w których wzywa nas do pokuty: „Dzisiaj również wzywam was do postu i wyrzeczeń. Dziatki, wyrzeknijcie się tego, co przeszkadza wam by być bliżej Jezusa” (orędzie z 25 marca 1998). Mając to przed oczyma utrzymujemy, że głos Matki Bożej z Medziugorja może współczesnemu człowiekowi otworzyć drzwi do Jezusa. W czasie kiedy młode pokolenie żyje bardziej zgodnie z pragnieniami ciała aniżeli Ducha, uważamy za ważne, by słyszeć i żyć wezwaniem pokuty, wyrzeczenia i postu.

Członkowie spotkania wzywają Kościół i każdego jego członka, aby od nowa ruszyli drogą nawrócenia w kierunku Jezusa. Do wyrzeczenia i pokuty nie są wezwani jedynie grzesznicy, ale i sprawiedliwi. „Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie” (Mt 3, 2). Na podstawie licznych doświadczeń pielgrzymów oświadczamy, że właśnie w Medziugorju człowiek na wezwanie Matki Bożej łatwiej decyduje się na drogę wyrzeczenia, postu i pokuty. Bóg ciągle od nowa, dzięki Maryi, oferuje nam przymierze i czas łaski, w którym możemy dojść do własnego zbawienia. Dlatego czytajmy „znaki czasów” (Łk 12, 54-59), bo istnieje i czas stracony, który nigdy się nie wraca.

Wzywamy szczególnie pielgrzymów medziugorskich, aby przez swoją własną ofiarę, wyrzeczenie i modlitwę byli błogosławieństwem dla Kościoła, siłą i nadzieją naszych czasów. Wierzymy, że poprzez modlitwę i post można powstrzymać wojny i wszelkie inne zło (por. orędzie Matki Bożej z 25 lutego 2003). Niech w tej drodze towarzyszy nam wstawiennictwo Królowej Pokoju.

 

Medziugorje, 26 lutego 2004.                                                                            Uczestnicy

  

 

WIELKOPOSTNA AKCJA W PARAFII MEDZIUGORJE

            W tym roku w okresie Wielkiego Postu parafia Medziugorje modli się we wspólnych intencjach i pomaga potrzebującym. Parafianie i wszyscy inni, którzy mogą, są wezwani aby w czasie Wielkiego Postu modlić się o miłość i pokój w rodzinach. Drogę modlitewną powinny wspierać uczynki miłosierdzia i solidarności z potrzebującymi: zorganizowane zostanie dobrowolne oddawanie krwi, zbierane będą pieniądze, żywność oraz inne środki pomocy dla parafii i klasztoru franciszkańskiego Plehan w Bośni. Parafia Plehan bardzo ucierpiała w czasie ostatniej wojny, kościół i klasztor zostały zburzone, a wierni wypędzeni. Przed wojną mieszkało tu dziesięć tysięcy ludzi, a dziś oprócz franciszkanów mieszka tam zaledwie kilkaset osób.

 

WIZYTA AMBASADORÓW POLSKI I IRLANDII W MEDZIUGORJU

            Gerald F. Ansbro, ambasador Republiki Irlandii w Słowenii, Chorwacji oraz Bośni i Hercegowinie odwiedził Medziugorje w czwartek 26 lutego 2004 r. Szczególnym powodem jego przyjazdu był fakt, że wielu obywateli Irlandii przybywa na pielgrzymki do sanktuarium Królowej Pokoju.

Dr Leszek Hensel, ambasador Polski w BiH odwiedził Medziugorje w sobotę 28 lutego 2004 r. Podczas spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia Turystycznego Medziugorje-
-Bijakovici rozważał sprawę obowiązku wizowego dla obywateli polskich, którzy licznie odwiedzają sanktuarium Królowej Pokoju.

Obaj ambasadorowie spotkali się z proboszczem o. Brankiem Radošem, który zapoznał gości z życiem parafii i wydarzeniami medziugorskimi.

 

MEDZIUGORJE W SŁOWENII

29 lutego w miejscowości Korte w Słowenii uroczyście został poświęcony obraz przedstawiający o. Slavka Barbaricia wykonany przez malarza amatora Angela Zerbo. Obraz został poświęcony przez księdza Dinka Bizjaka w obecności grupy modlitewnej, która gromadzi się tam w każdą niedzielę na modlitwie różańcowej i adoracji Najświętszego Sakramentu.

 

70 ROCZNICA POŚWIĘCENIA KRZYŻA NA KRIŽEVCU

16 marca obchodzono 70 rocznicę poświęcenia krzyża i sprawowania pierwszej Mszy św. na Križevcu. O 13.30 odprawiona została Droga Krzyżowa, a o 15.00 Msza św., której przewodniczył proboszcz medziugorski o. Branko Radoš, OFM w koncelebrze 25 księży z kraju i z zagranicy. We Mszy udział wzięło prawie trzy tysiące parafian i pielgrzymów.

Był to dzień wdzięczności dla tych, którzy wznieśli krzyż oraz modlitwa zawierzenia Panu naszej parafii i wszystkich przybywających tu pielgrzymów. Przypomnijmy, że krzyż został wzniesiony na pamiątkę 1900 rocznicy śmierci Odkupiciela. Wtedy też nazwa góry Šipovac została zmieniona na Križevac.

Z tej okazji wydana została książka pamiątkowa „Droga Krzyżowa na Križevcu”, a w Kancelarii Parafialnej otwarto wystawę fotografii, przedstawiających historię Križevaca.

 

COROCZNE OBJAWIENIE MIRJANY SOLDO – 18 MARCA 2004 r.

Wizjonerka Mirjana Dragićević-Soldo miała codzienne objawienia od 24. czerwca 1984 r. do 25. grudnia 1982 r. w czasie ostatniego objawienia Matka Boża powierzywszy jej 10. tajemnicę powiedziała, że będzie się jej objawiała raz do roku i to właśnie 18 marca. Tak było dotychczas - również i w tym roku.

Kilka tysięcy wiernych zgromadziło się na modlitwie różańcowej, która rozpoczęła się o 8.45 we Wspólnocie Cenacolo. Objawienie zaczęło się o   13:58 i trwało do 14:03. Matka Boża przekazała następujące orędzie:

Drogie dzieci! Również dziś patrząc na was, z sercem pełnym miłości, pragnę wam powiedzieć, że to czego wytrwale szukacie, za czym tęsknicie, dziatki moje jest tu przed wami. Wystarczy, abyście w oczyszczonym sercu na pierwszym miejscu umieścili mojego Syna, a przejrzycie na oczy. Posłuchajcie mnie i pozwólcie mi, abym prowadziła was do tego jak Matka.

 

 

REKOLEKCJE W „DOMUS PACIS”

W domu modlitwy „Domus Pacis” rekolekcje przeżywali członkowie wspólnoty „Legiony Maryi” z Zagrzebia.

Trzykrotnie odbyły się rekolekcje postu, modlitwy i milczenia dla pielgrzymów z Korei, Francji, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny. Rekolekcje prowadził o. Ljubo Kurtović OFM.

Dwukrotnie odbyły się rekolekcje, na których zebrało się ponad 80 członków młodzieży franciszkańskiej z Hercegowiny.

Siostry franciszkanki dwukrotnie prowadziły rekolekcje dla dziewcząt, w których udział wzięło 85 dziewcząt.

Na rekolekcjach zebrali się również nowicjusze Hercegowińskiej i Bośni Srebrnej prowincji franciszkańskiej.

 


15 marca 2004

Drogie Dzieci Medjugorja!

Niech będzie pochwalony Jezus i Maryja!

 

1. Do niezwykłych członków naszej “Rady” w Stanach Zjednoczonych należy Ralph Martin, wielki przyjaciel i gorliwy apostoł Chrystusa. Jego posługa obejmuje wszystkie kontynenty. Pewnego dnia rozmawiałam z nim w restauracji, gdy nagle mój zegarek zaczął dzwonić, ponieważ była 17.40, godzina objawienia w Medjugorju. Zachęcony więc do skupienia, żeby w tym wyjątkowym momencie odwiedzin Matki Bożej dobrze Ją przyjąć, Ralph zaczął się modlić z całego serca, prosząc Ją, żeby lepiej Ją poznał i pokochał. Wówczas otrzymał wyraźną myśl, że Ona ofiarowała się, że być jego przewodniczką w życiu duchowym. Odtąd jego życie duchowe znacznie się wzbogaciło; pomiędzy Ralphem i jego Niebieską Matką rozwinęła się głęboka zażyłość.

Jako kaznodzieja, Ralph zawsze poszukiwał w żarliwej modlitwie tego, “co dzisiaj Duch Święty mówi do Kościołów”, żeby wszystkim przekazać właściwe światło. Chciałabym tu przytoczyć pewien punkt z jego świadectwa, który mnie uderzył i który dużo nam pomoże:

«10 lat temu czytałem św. Jana od Krzyża, gdy nagle ‘zapaliły się wszystkie światła’ nad tym wszystkim, co dotyczyło mojego życia, Boga, usposobienia, itd... To sprawiło, że zapragnąłem przestudiować jego dzieła dogłębnie. Następnie one doprowadziły mnie do św. Teresy z Avila, św. Teresy z Lisieux i św. Katarzyny Sieneńskiej. Odczułem, że Pan prosi mnie, żebym naprawdę zaczął rozumieć nauki tych czworga świętych ze względu na ich rozważania o modlitwie. Także od wielu lat głoszę nauki na temat tych czworga świętych. Jest to interesujące, ponieważ zaraz po roku jubileuszowym Papież Jan Paweł II opublikował dokument: “Novo Millennio Ineunte” (Na początku nowego milenium). Powiedział: “Wszystkie parafie powinny być miejscem formacji świętości i szkoły modlitwy”. A także: “Żeby dzisiaj być chrześcijaninem, trzeba mieć głęboką i poważną relację z Panem i wzrastać w świętości... Żeby to osiągnąć, trzeba na nowo nawiązać kontakt z tradycją mistyczną Kościoła”. Później Ojciec Święty wymienia tych czworo świętych, których Pan umieszcza dziś w Kościele jako naszych przewodników, żeby nas prowadzili do świętości i w modlitwie.

Odkrycie tego, kontynuuje Ralph, całkowicie mnie ogłuszyło. Co za potwierdzenie! Duch Święty prowadził mnie w tym samym kierunku! Rzeczywiście Duch Święty popycha nas, żebyśmy osiągnęli poziom świętości! Przez tych czworo świętych zostajemy naprawdę włączeni w coś, co dziś Duch Święty próbuje zakomunikować Kościołowi. Duch Święty popycha nas do modlitwy. Duch Święty popycha nas do wstawiennictwa za tych, którzy się zagubili. A tych czworo świętych prowadzi nas tą drogą świętości.»

Skorzystajmy z błogosławieństwa Wielkiego Postu, żeby także samemu nakarmić swe serce i swego ducha, czytajmy tych wielkich świętych! Oni zmienią, poszerzą nasze ograniczone horyzonty; czyż ogromnie tego nie potrzebujemy? Oni pchną nas na drogę czystej miłości, jednym słowem – świętości. Świętość dla każdego z nas to wezwanie Gospy z Medjugorja i wezwanie, które kieruje do nas Jan Paweł II... Świętość to jedyna rzecz, jakiej naprawdę potrzebujemy! (Patrz PS 2)

2. 2 marca podczas modlitwy za niewierzących z Mirjaną Gospa pobłogosławiła nas swym matczynym błogosławieństwem. Zachęciła nas, żebyśmy to błogosławieństwo przekazywali tym wszystkim Jej dzieciom, które spotkamy, żebyśmy im Ją zanieśli przez naszą miłość. (Nie zapominajmy, że ochrzczeni w Chrystusie, możemy czynić dużo dobrego, gdy patrzymy na kogoś i z całego swego serca go błogosławimy!)

3. W swym ostatnim orędziu Gospa kładzie akcent na ten “czas pokuty i nawrócenia”. (Patrz PS 2). Jako Żydówka, Maryja nie przypisuje słowu nawrócenie żadnego ujemnego znaczenia, przeciwnie! W istocie hebrajskie słowo teshouva wyraża uspokajające pojęcie powrotu. Tak, Maryja zachęca mnie do ‘powrotu’ w radości! A powrotu dokąd? Powrotu do domu!

Ziemskie pojęcie powrotu prowadzi nas do pojęcia powrotu do Boga i do naszego prawdziwego zamieszkania w Nim, naszym Stworzycielu. Jak powracający z wygnania, z radością widzimy godzinę zbliżających się spotkań. Na skutek naszych grzechów i występków ciężko doświadczyliśmy oddalenia od rodzinnego domu, doświadczyliśmy braków, piliśmy zanieczyszczoną wodę... W Piśmie św. teshouva spontanicznie jest tłumaczone jako akty “pokuty”: rozrywa się ubrania, pości się i siada w popiele (por. Jon 3). W tym czasie było czymś oczywistym, że pokuta wyraża się przez konkretne czyny! Zmienimy więc kierunek naszego życia i wrócimy na ziemię naszych ojców. Odnajdziemy tam swoją rodzinę lub matkę, która nas poczęła, te miejsca, gdzie było nam dobrze i gdzie są wszystkie nasze źródła. Całym swym sercem ponownie weźmiemy w posiadanie swą własność i będziemy bezpiecznie żyć z naszego dziedzictwa: Domu Bożego i samego Boga!

Ten powrót z pewnością wymaga wysiłku i wytrwałości, zwłaszcza na początku, ponieważ jesteśmy w niezdrowy sposób przywiązani do naszych ciemności; a odejście od grzechu jest konieczne. Ledwie ten powrót zaczniemy, pozwoli on nam zakosztować, jaką miłość zachowało dla nas Serce naszego Ojca i jakie znaleźliśmy szczęście łącząc się z Nim.

Jak odejść od grzechu? Jak skorzystać z naszej wewnętrznej busoli, żeby skorygować nasze drogi ku Sercu Ojca? Oto 8 propozycji, żeby zastosować wyżej cytowane lektury:

1 – Zbliżyć się do tego, kto pociąga mnie najmniej, podziękować Bogu za to, że go stworzył i przyjąć go pozytywnie.

2 – Darować komuś dług, tak jak Chrystus darował nasze długi.

3 – Starannie przygotować się do spowiedzi, z krzyżem Jezusa w rękach, kontemplując Jego cierpienia i pytając Go, w czym nie odpowiedziałem na Jego miłość.

4 – Rano, gdy dzwoni budzik, skierować do Boga krótką modlitwę i wkrótce potem wstać.

5 – Wyśledzić te mechanizmy, które trzymają mnie w niewoli i oddalają mnie od Boga (jak bezmyślne włączanie telewizji) i całkowicie wyrzec się jednego z nich.

6 – Wobec przeciwności – wykluczyć narzekanie i podziękować Bogu za to, jak na sposób Boży On tę sprawę obróci w dobro.

7 – Codziennie w czasie tego Wielkiego Postu zatelefonować do jakiejś osoby cierpiącej z powodu samotności (nie koniecznie zawsze do tej samej!) i ofiarować jednej z nich przynajmniej jakiś pokarm duchowy, książkę, film video lub coś innego.

8 – Poświęcić jedną godzinę w tygodniu na odprawienie żarliwej Drogi Krzyżowej, na łonie przyrody korzystając z książki lub w kościele.

W zeszłym roku Vicka przypomniała nam sens Wielkiego Postu; to nie chodzi o to, żeby pozbawić się czekolady po to, żeby ostatecznie najeść się do syta na Wielkanoc, chodzi raczej o to, żeby kroczyć z Jezusem w Jego cierpieniach i z miłością Go pytać: “Jezu, co mogę dla Ciebie uczynić?”

Droga Gospo, naśladowałaś Jezusa we wszystkim, znasz Jego tajemnice, wprowadź nas w Jego Serce Odkupiciela i miłością rozpuść nasze serca!

S. Emmanuel

©2004 Children of Medjugorje

...........................................................

PS 1: Ralph Martin jest przewodniczącym Renewal Ministries, organizacji poświęconej Odnowie Katolickiej i ewangelizacji (dla osób anglojęzycznych). Żeby zamówić którąś z książek lub nauk Ralpha można wejść na stronę : http://www.renewalministries.net/ lub wysłać zamówienie faksem na numer: 00 (1) 734. 662-4697. Lub napiszcie na adres : Renewal Ministries, P.O. Box 1426, Ann Arbor, Michigan 48106, USA. Tel: (734) 662-1730.

Macie przyjaciół w Stanach Zjednoczonych? Więcej szczegółów znajdziecie w angielskiej wersji listu na stronie: http://www.childrenofmedjugorje.com/. Powiadomcie ich!

PS 2: Istnieją doskonałe książki na temat tych świętych i ich pism. Jednakże dobrze jest przeczytać ich własne dzieła, dostępne w księgarniach katolickich. Na przykład:

- św. Jan od Krzyża “Droga na Górę Karmel”

- św. Teresa z Avila “Twierdza wewnętrzna”

- św. Teresa z Lisieux “Dzieje duszy”,

- św. Katarzyna ze Sienny “Dialogi”.

PS 3: Orędzie z 25 lutego 2004: “Drogie dzieci! Także dzisiaj, jak nigdy dotąd, wzywam was, żebyście otworzyły swe serca na moje orędzia. Dzieci, bądźcie tymi, którzy przyciągają dusze do Boga, a nie tymi, którzy je oddalają. Jestem z wami i kocham was wszystkie szczególną miłością. To jest czas pokuty i nawrócenia. Z głębi mego serca wzywam was, żebyście były moje całym swym sercem, a wtedy zobaczycie, że wasz Bóg jest wielki, ponieważ da wam obfitość błogosławieństw i pokoju. Dziękuję wam, że odpowiedziałyście na moje wezwanie.”

PS 4: Już teraz zaplanujcie podróże na rok 2004! Pielgrzymki do Medjugorja są ciągle, lecz zwróćcie uwagę na dwie ważne daty:

- Międzynarodowe Spotkanie Księży, od 5 do 10 lipca,

- Festiwal Młodych, od 31 lipca do 6 sierpnia.


1 marca 2004

Drogie Dzieci Medjugorja!

Niech będzie pochwalony Jezus i Maryja!

 

1. Ponieważ przygotowujemy się do święta św. Józefa 19 marca, pozwólcie, że opowiem niedawne wydarzenie.

Brat Jean-François, który w mojej wspólnocie w Medjugorju pracuje jako mechanik, był zaniepokojony widząc, jak nasz mikrobus rozpada się na kawałki. Należy wspomnieć, że zestarzał się po 18 latach! Ten pojazd nie mógł już przejść badań technicznych i nadawał się tylko na złom. Skoro kupienie innego było poza naszymi możliwościami, nasz brat zaproponował, żebyśmy się pomodlili do św. Józefa z prośbą o mikrobus. Tak więc rozpoczęliśmy nowennę do św. Józefa.

Jest już dwa lata, jak pielgrzymi ofiarowali naszemu przyjacielowi Thierry'emu nowy mikrobus w podziękowaniu za pomoc i za to, że od czasu wojny co miesiąc dowoził pielgrzymów do Medjugorja. Lecz w tym roku jego żona zauważyła, że stan jego zdrowia się pogarsza i poprosiła go, żeby już tak daleko nie jeździł. Thierry przyjął tę ofiarę. Ponieważ nie chciał sprzedać swojego pojazdu, zdecydował się dać go Gospie. Lecz jego problem polegał na tym, że nie wiedział, jak się do tego zabrać!

9-ego dnia nowenny Thierry nieoczekiwanie przyjechał do Medjugorja. Przysłał go nasz przyjaciel Józef, przewodnik z Belgii, który słyszał o tym, że potrzebujemy mikrobusu i podczas rozmowy wspomniał o tym Thierry'emu. Gdy Thierry przyjechał, zobaczył, że kończymy nowennę i ucieszył się z dobrej nowiny, jaka na nas czekała, ponieważ także on modlił się do Matki Bożej z prośbą o znak. Nasza nowenna do św. Józefa dała mu pewność serca; była to oczywista odpowiedź na jego modlitwę!

Czekała nas dodatkowa niespodzianka: dowód rejestracyjny samochodu był datowany 19 marca. Św. Józef nie mógł się powstrzymać, żeby w naszym kierunku nie posłać ukłonu!

Thierry był szczęśliwy dając mikrobus naszej wspólnocie w Medjugorju; lecz to, co go uderzyło najbardziej, to było piękno wspólnoty naszych serc na modlitwie i to, jak Pan pokierował całą sytuacją od dnia rejestracji. Dziękuję, św. Józefie!

Pewnie się domyślacie, do czego zmierzam: od 10 marca do 18 marca odmówmy nowennę razem! Tę nowennę można ofiarować w najpilniejszych intencjach jego Oblubienicy, Matki Bożej! Powierzmy św. Józefowi nasze duchowe i doczesne potrzeby, nasze nawrócenie i jeśli jest taka potrzeba, odbudowę jedności rodziny. (Zobacz propozycje naszych modlitw w PS.1.)

 

2. Czy post w środy i piątki jest dla was trudny? Vicka często mówi - a to pochodzi od Gospy - że jeśli mamy zawroty lub ból głowy, to jest tak dlatego, że jeszcze nie zdecydowaliśmy się pościć sercem lub brak nam silnej woli, żeby to zrobić. (Oczywiście zwraca się do tych, którzy są w dobrym zdrowiu). Lecz czasami istnieją rzeczywiste problemy fizyczne takie, jak ból głowy lub problemy z trawieniem, jakie mają ludzie poszcząc. Zamiast rezygnować z postu możemy próbować zaradzić problemom. A czyż początek Wielkiego Postu nie jest doskonałą okazją, żeby zacząć na nowo?

Dwa najpowszechniejsze powody bólu głowy to brak wody i kupowany w sklepie chleb. Podczas “rekolekcji na temat modlitwy i postu” o. Slavko podkreślał, że w dni postu konieczne jest pić dużo więcej wody niż zwykle. Mówił także: “musicie żuć wodę i pić chleb”. Radził, żebyśmy trzymali chleb w ustach aż się rozpuści, smakując każdy kęs. I to samo dotyczy wody.

Interesujące jest widzieć, jak Bóg z troską zwraca uwagę na codzienne zwyczaje Swego ludu związane z żywnością, tak jak to zostało opowiedziane w Piśmie św. Kilkakrotnie widzimy, jak go naucza, jak ma troszczyć się o żywność. Zastanawiam się, co Jezus i Maryja powiedzieliby dzisiaj wchodząc na stoiska z pieczywem w supermarketach i próbując naszego chleba “fast food”??! Jestem pewna, że w Nazarecie Maryja piekła domowy chleb. W zależności od możliwości pieczcie chleb w domu wybierając bogatą i pożywna mąkę!

Ból głowy i wymioty szczególnie mogą być spowodowane przez alergię na gluten. W tym przypadku musicie tylko zmienić typ mąki, jakiej używacie do postu. Doświadczenie pokazało nam, że mąka bezglutenowa (coraz powszechniej dostępna) łatwo usuwa te objawy. Św. Hildegarda z Bingen proponowała orkisz jako doskonałą mąkę na post. Pisała: “...orkisz to najlepsze ze zbóż. Jest bogaty oraz pożywny i łagodniejszy niż inne zboże. Daje silne ciało i zdrową krew tym, którzy go jedzą, a ducha człowieka czynią lekkim i pogodnym. Jeśli ktoś jest chory, ugotujcie trochę orkiszu, wymieszajcie go z jajkiem i to wyleczy go jak delikatna maść.” (Zobacz PS.2. zawierające dodatkowe informacje na temat orkiszu).

Owoce postu, widzialne i niewidzialne, są takie piękne! Mam nadzieję, że te okruchy informacji pomogą każdemu, żeby zdecydował się pościć z entuzjazmem i “otworzył swoje serce na orędzia”, jakie daje nam Matka Boża. “Ten, kto się modli, nie boi się przyszłości, a ten, kto pości, nie boi się zła”, mówi Gospa.

Najdroższa Gospo, jak moglibyśmy nie chcieć upodobniać się do Ciebie, najpiękniejsza, błogosławiona i święta Matko!

S. Emmanuel

 

PS. 1. LITANIA DO ŚW. JÓZEFA

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie, módl się za nami.
Przesławny potomku Dawida, módl się za nami.
Światło wśród Patriarchów, módl się za nami.
Oblubieńcze Bogurodzicy, módl się za nami.
Czysty Stróżu Dziewicy, módl się za nami.
Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami.
Troskliwy Obrońco Chrystusa, módl się za nami.
Głowo świętej Rodziny, módl się za nami.
Józefie najsprawiedliwszy, módl się za nami.
Józefie najczystszy, módl się za nami.
Józefie najroztropniejszy, módl się za nami.
Józefie najmężniejszy, módl się za nami.
Józefie najposłuszniejszy, módl się za nami.
Józefie najwierniejszy, módl się za nami.
Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami.
Miłośniku ubóstwa, módl się za nami.
Wzorze rzemieślników, módl się za nami.
Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami.
Stróżu dziewic, módl się za nami.
Podporo rodzin, módl się za nami.
Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami.
Nadziejo chorych, módl się za nami.
Patronie umierających, módl się za nami.
Postrachu szatanów, módl się za nami.
Opiekunie Kościoła świętego, módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata zmiłuj się nad nami!

V. Postanowił go panem domu swego,
R. I książęciem wszelkiej posiadłości swojej.
Módlmy się: Boże, Tyś w niewysłowionej Opatrzności raczył błogosławionego Józefa wybrać na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojej; spraw, prosimy, abyśmy zasłużyli mieć orędownikiem w niebie tego; którego jako Obrońcę czcimy na ziemi. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
R. Amen.

 

Może wolelibyście tę drugą modlitwę (do odmawiania pod koniec codziennego aktu poświęcenia):

Święty Józefie, ja, niegodne dziecko, pozdrawiam cię. Jesteś wiernym obrońcą i orędownikiem wszystkich, którzy cię kochają i czczą. Ty wiesz, że mam w tobie szczególną ufność i że po Jezusie i Maryi pokładam wszystkie nadzieje zbawienia w tobie, ponieważ jesteś szczególnie potężny w Bogu i nigdy nie opuścisz swych wiernych sług. Dlatego pokornie cię wzywam i polecam twemu wstawiennictwu siebie wraz ze wszystkimi, którzy są mi drodzy i wszystkimi, którzy do mnie należą. Błagam cię, przez twą miłość do Jezusa i Maryi, żebyś mnie nie opuszczał podczas życia i towarzyszył mi w godzinie mej śmierci.

Chwalebny święty Józefie, oblubieńcze Niepokalanej Dziewicy, wyproś dla mnie czysty, pokorny i miłosierny umysł oraz doskonałe poddanie Woli Bożej. Bądź moim przewodnikiem, moim ojcem i moim wzorem przez całe życie, żebym zasłużył na to, żeby umrzeć jak ty, w ramionach Jezusa i Maryi.

Kochany św. Józefie, wierny naśladowco Jezusa Chrystusa, wznoszę me serce ku tobie, żeby wybłagać twoje potężne orędownictwo, żeby otrzymać od Miłosiernego Serca Jezusa wszystkie łaski konieczne dla mojego duchowego i doczesnego dobra, szczególnie łaskę szczęśliwej śmierci i specjalną łaskę, o którą teraz błagam: (wymień swą prośbę). Strażniku Słowa Wcielonego, ufam, że twoje modlitwy w mojej intencji zostaną łaskawie wysłuchane przed tronem Bożym. Amen.

 

PS. 2. Orkisz w smaku przypomina orzechy i zawiera składniki nie znajdowane w zwykłej pszenicy, które w ciele działają jak antyutleniacze. Jest także bogaty w minerały, aminokwasy, nasycone kwasy tłuszczowe, witaminę B, żelazo i proteinę. Lecz co go czyni tak innym od zwykłej pszenicy?

Zwykła pszenica została wyhodowana w celu ułatwienia uprawy i zbiorów, żeby zwiększyć plon; posiada wysoką zawartość glutenu właściwą do produkcji dużych ilości pieczywa przeznaczonego do handlu. W czasie zbioru traci łupinę i z tego powodu jest często zanieczyszczona pestycydami i chemikaliami służącymi do ochrony zboża. Z drugiej strony orkisz jest hodowany i zbierany z nienaruszoną łupiną, chroniącą jądro przed zanieczyszczeniem, zachowującą jego wartość odżywczą i zapewniającą świeżość. Dopiero w czasie mielenia ziarno jest odłączane od łupiny.

Popularny w Europie od stuleci, orkisz jest używany w rozmaitych roślinach zbożowych, przaśnych chlebach, krakersach i wyrobach piekarniczych. Starożytni Rzymianie znali go jako “farrum”, Włosi nazywają go teraz “farro”, dzisiejsi Niemcy znają go jako “Dinkel”. Orkisz można stosować w przepisach zalecających zwykłą mąkę; po prostu użyjcie trochę więcej mąki orkiszowej i trochę mniej płynu. Żeby ugotować pełnoziarnisty orkisz (lub zwiększyć wartości odżywcze dowolnego zboża i uczynić je bardziej strawnym, należy je wypłukać i namoczyć na 8-12 godzin przed gotowaniem) użyjcie 3 filiżanek wody na każdą filiżankę orkiszu (orkisz prawie potroi swą objętość). Umieśćcie orkisz oraz wodę w garnku i zagotujcie. Zmniejszcie ogień, przykryjcie i gotujcie 2 godziny, aż ziarna będą miękkie i pochłoną całą wodę. Według moich własnych doświadczeń ciasta z pełnej mąki orkiszowej są lepsze niż z pełnej pszenicy. Chleb orkiszowy mniej się kruszy i wysycha. Pozostaje bardziej soczysty i posiada większy aromat.

 

Chleb z orkiszu

1 kg pełnoziarnistej mąki orkiszowej

0.5 kg mąki pszennej

2 łyżeczki soli

1.1 kostki drożdży piekarskich

ok. 100 ml mleka

1 łyżeczka cukru

około 1l ciepłej wody

1 garść łuskanych ziaren słonecznika

 

Przygotowanie: Wymieszać w dzieży mąkę, sól i ziarna słonecznika. Rozpuścić cukier w podgrzanym mleku, dodać pokruszone drożdże i wymieszać. Uczynić w cieście zagłębienie, wlać w nie rozpuszczone drożdże i przykryć niewielką ilością mąki, pozostawić na 15 minut do fermentacji. Dodać pewną ilość ciepłej wody, żeby powstało ciasto, które da się dobrze ugniatać. Ugniatać silnie, aż ciasto da się oddzielać od dzieży. Pozostawić na 1 do 3 godzin. Posypać stół mąką; ugniatać kawałek ciasta rękami przysypanymi mąką. Uformować sześć bochenków, położyć na natłuszczoną blachę. Pozostawić na kolejną godzinę. Piec w piekarniku około 45 minut. Jeden bochenek jest na dwie osoby, resztę trzyma się w zamrażalniku.

Podstawowy przepis można zmieniać na różne sposoby: orkisz i mąkę pszenną można mieszać we wszystkich proporcjach; chleb z samej pełnej mąki orkiszowej także jest bardzo dobry. Można dodać pszeniczny i żytni grys, kulki owsiane, nasiona oleiste lub przyprawy. Używając mąki żytniej trzeba dodać jakiś środek nadający kwaśność: zakwas, produkty z kwaśnego mleka lub podobne. Nasi goście lubią nasz chleb, jakim ich podejmujemy: Przygotujcie ciasto z 1 kg pełnej mąki orkiszowej i 1 kg mąki pszennej, wyłóżcie na blachę, pokryjcie prążkami ze zrolowanego owsa, kminku, maku, sezamu, słonecznika lub nasion dyni.

Liczne przepisy z orkiszem i orkiszem zielonym można znaleźć w książce “Dinkel”[1]: Muesli, kanapki, sałatki, zupy, dania główne, desery i różne wypieki.

W celu zdobycia dodatkowych informacji proszę odwiedźcie następujące strony internetowe:

Jeśli nie tolerujecie glutenu (a nie pszenicy), proponuję, żebyście skorzystali z ALL ABOUT BREAD
Gluten Free Bread Mixes http://www.dovesfarm-organic.co.uk/info-spelt.htm

Purity Food Inc. w http://www.purityfoods.com

Info@arvaflourmills.com;
http://www.sfn.saskatoon.sk.ca/business/steephill/flour.html
Email CSA w celiacs@csaceliacs.org.

http://www.dovesfarm-organic.co.uk/spelt-flour-recipies.htm#spelt
http://www.edenfoods.com/recipes/flash/recipes_index_flash.html
http://multimedia.zawiw.uniulm.de/zope/solill/Arbeitsergebnisse/Ess_Brot/regionale_brote/ulm/dinkelbrot?language=en
 

PS. 3. Żeby zachęcić was do postu, Dzieci Medjugorja oferują następujące materiały:

M-9 Fasting, Door to God's Power. (Post, drzwi do Bożej mocy) s. Emmanuel. Ta kaseta pomoże wam zrozumieć piękno postu, zgodnie z tym, co mówi Matka Boża z Medjugorja.

V-39 "Only by prayer and fasting can war be stopped" (Wojny można powstrzymać tylko modlitwą i postem) – wywiad z o. Slavko Barbariciem. O. Slavko mówi nam o tym, jak post może zmienić świat. (Do nabycia tylko w USA i Kanadzie).

USA, Children of Medjugorje, USA P.O. Box 1110, Notre Dame, IN 46556, Tel: 574.234.7888 Fax: 574.287.7875 www.childrenofmedjugorje.com; lub Queenship Publishing Tel: 800.647.9882 Fax: 805.957.1631
KANADA, Ave Maria C.P. Tel: 800.663.6279
NOWA ZELANDIA, T/F: 64.941.834.28

IRLANDIA, Mir Tapes Tel: 01.4972816 or Children of Medjugorje, Ireland 70 Main Street, Dungloe, Co.Donegal, Ireland, Tel. 074 9521196 Fax. 074 9522159 e-mail:
donegalhomes@eircom.net
WIELKA BRYTANIA, The Children of Medjugorje Fax: 44.1.959.52.3619; or Romilly and Frank r.fenlon@ntlworld.com
AUSTRALIA, Ave Maria Tel: 61.899.21.4365 Fax: 64.7635
MALEZJA, Kuching Tel: 60.82243936 Fax: 60.822.33.805
KUALA LUMPUR: Tel: 603.71.60.762 Fax: 603.71.64.623
INDIA: The Ark Tel:91.484.39.26.67 Fax: 484.38.00.52
POŁUDNIOWA AFRYKA, Margate, Alex Knox, Tel: 27.39.317.2825
MEDJUGORJE, PHOENIX Tel: 387.36.650.917, lub DEVOTIONS Tel: 387.36.651.497


 

Na stronie tej zamieszczono materiały z strony Chorwackiej Ojców Franciszkanów www.medjugorje.hr/ulazakplstipe.htm i  źródło “Enfants de Medjugorje” (“Dzieci Medjugorja”), www.childrenofmedjugorje.com

 

Archiwum wiadomości   

 

Zbąszynek 2002-2004

Telefon

0 (prefix) 68 384 99 29

Fax

-------------------

Poczta elektroniczna

Informacje ogólne:

 mjundzill@poczta.onet.pl , jurdan50@poczta.fm